Våra program

Estetiska programmet
Inriktning bild och formgivning

Handels- och administrationsprogrammet
Inriktning Handel och service

Introduktionsprogram
Vi erbjuder två olika introduktionsprogram:

  • programinriktat val
  • individuellt alternativ

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning samhällsvetenskap

Läs mer om nationella program på Skolverkets sida.