Verksamheter

  • Kunskapscentrum Resurscentrum är Curas utbildningscentrum med ansvar för kompetensutveckling och andra tjänster inom utbildningsområdet. Vi erbjuder utbildningar, allt från föreläsningar på...

Läs mer
  • Eget boende och erfaren personal Cura Individutveckling har i uppdrag att samordna HVB-boende och stödboende för de ensamkommande asylsökande ungdomar som anvisas till Ronneby, Karlshamns,...

Läs mer
  • Professionell samtalshjälp Cura Individutveckling erbjuder kostnadsfri familjerådgivning i Sölvesborgs, Olofströms, Karlshamns och Ronneby kommuner. Familjerådgivningen arbetar med vuxna, över...

Läs mer
  • Cura Familjerätt ansvarar för rådgivning och myndighetsutövning i familjerättsliga frågor åt Ronneby, Karlshamn och Sölvesborgs kommun. Familjerättens ansvarsområden är samarbetssamtal,...

Läs mer
  • Att klara av vardagen Klaragymnasiet med internat är vår skola för ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism, det vill säga autismspektrumtillstånd (AST). Syftet är att erbjuda bra...

Läs mer
  • I första hand är Notavillan en verksamhet för akuta placeringar även om längre vistelser förekommer. Barn och ungdomar i åldern 0-18 år kommer till oss för omvårdnad, skydd, behandling...

Läs mer
  • Samordning och kontakter i vardagen Cura Individutveckling bedriver kostnadsfri ombudsverksamhet på uppdrag av samtliga kommuner i Blekinge. Våra fyra personliga ombud finns till som stöd, och...

Läs mer
  • Sjöarps övergripande uppdrag är att möta medlemskommunernas behov av placeringar avseende personer med autism, ofta på tidig utvecklingsnivå och med en svår problematik. Sjöarp ska erbjuda...

Läs mer
  • Ungdomsenhet Villa Mjällby är ett HVB för placering av ungdomar med psykosocial problematik i åldern 13 till 18 år. Vi har plats till åtta flickor och pojkar och tar emot placeringar både...

Läs mer